Obecní knihovna ve Vepřové


O knihovně

Půjčovní doba
Každý sudý pátek od 17:00 do 18:00 hodin
Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.

Služby
Poplatky za půjčování knih se nevybírají.
Internet je možné využívat v budově základní školy.

Kontakt
knihovnice – Bohumila Bořilová
mail.: obec.veprova@tiscali.cz
Obecní knihovna Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Zřizovatel
Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice

Knihovní řád

Statistika pro rok 2021
- 845 knih ve vlastním fondu
- 28 registrovaných čtenářů (z 441 obyvatel obce)

Kontakt: 566 666 527